In Finnish

Köyhyys ja kehitys -tutkimuskeskittymä

Tarkastelemme ensisijaisesti urbaania köyhyyttä niin kutsutuissa kehitysmaissa, erityisesti Intiassa ja Afrikan maissa. Tutkimme köyhyyden syitä ja seurauksia etnografisin menetelmin ja kiinnitämme erityistä huomiota sosiokulttuurisiin tekijöihin. Tutkimuskeskittymämme tarkastelee myös kehitysyhteistyön vaikutuksia ja rakentaa uusia näkökulmia ja suosituksia, joita voidaan hyödyntää ratkaistaessa köyyteen ja epätasa-arvoon liittyviä ongelmia edellä mainituilla alueilla. Tällä hetkellä tutkimuskeskittymän jäsenet tekevät tutkimusta Kamerunissa, Etiopiassa, Intiassa, Keniassa ja Tansaniassa.

Köyhyys ja kehitys -tutkimuskeskittymä kouluttaa myös jatko-opiskelijoita. Jos sinulla on maisterin tutkinto esimerkiksi etnologiasta tai kulttuuriantropologiasta ja olet kiinnostunut suorittamaan tohtorin tutkinnon meillä, ota yhteyttä tutkimuskeskittymän johtaja Laura Starkiin tai varajohtaja Jukka Jouhkiin.